Ängsgården Silviahemcertifierat

Vårt demensboende i Tyresö, Ängsgården, fick ta emot Silviahemmets certifikat vid en ceremoni på enheten den 5 december. Det innebär att verksamheten och all personal är utbildningscertifierad inom demensvård, sk Silviacertifiering. Vi gratulerar Ängsgården till certifikatet och det arbete och utbildningsinsatser som genomförts under hela året!

angsgarden_certifiering

Från vänster: Kristina, Pernilla, Lovisa (personal), Elin Blomdahl (verksamhetschef), Andreas Jonsson (Socialnämndens ordf. Tyresö kommun), Eva Jönsson (Silviahemmet).

 


Mer information om certifieringen från Silviahemmets hemsida:

Silviahemmet erbjuder en utbildningscertifiering av hela vårdenheter.  Det innebär att all personal på enheten – vårdpersonal, lokalvårdare, vaktmästare, chefer m.fl. – blir utbildade i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga.

Målet med arbetet mot ett certifikat är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion.