Boende och närstående

Välkomstsamtal

Levnadsberättelsen "Det här är jag" hjälper oss att se vad den boende har för bakgrund för att lättare kunna anpassa omvårdnaden till hur den boende vill ha det.

Välkomstsamtal är viktigt för att kunna tillgodose individens behov och att ha möjlighet att ge individen en meningsfull och innehållsrik vardag. Välkomstsamtalet sker vid inflyttning tillsammans med sjuksköterska, kontaktperson, boende och dess närstående. Syftet med detta är att ge den boende så stort inflytande över sin nya tillvaro som möjligt samt att ta reda på vilka förväntningar de har. Vi lyssnar och försöker att ta reda på vilka intressen den boende har eller har haft under livet, vad den boende upplever som roligt, vad som är njutbart, vilken mat som smakar bäst och vilka vanor som är väsentliga för det allmänna välbefinnandet.

Vid välkomstsamtalet ska boende och närstående ha möjlighet att få svar på frågor, information om boendet, vem som är kontaktperson med mera.

Kontaktperson

Alla som bor på något av våra särskilda boende får en kontaktperson. Denne ska skapa trygghet för den boende och vara ett stöd till dig som närstående. Kontaktpersonens kanske viktigaste funktion är att vara sin boendes ombud. Kontaktpersonen för sin boendes talan bland annat i den sociala planeringen och i aktivitetsplaneringen och ansvarar sedan för att planerna förverkligas.

Det är kontaktpersonen som du i första hand ska vända dig till om det uppstår frågor eller om du vill ha information.

Inflytande

Delaktighet och inflytande är en självklarhet för alla som bor i ett särskilt boende.

Delaktighet och inflytande är viktigt för att den boende ska kunna känna trygghet och bevara sin integritet. Att ha inflytande över sin livssituation är självklart för de flesta människor och detta ska inte behöva ändras för att man flyttar till ett boende.

Om den boende har vanor och mönster som är väsentliga för välbefinnandet, till exempel möjligheten att ta ett glas vin eller annan alkohol, röka eller snusa, så blir detta självklart möjligt även efter inflyttningen i det nya boendet.

De boende och anhöriga har rätt att delta i alla beslut som rör dem. Som exempel på detta kan nämnas:

• att i alla situationer bli tillfrågad hur man själv vill ha det
• att ha sina egna kläder och få hjälp att hålla sig prydlig och fräsch
• att själv, i möjligaste mån, välja sin kost och att hänsyn tas till religiös tillhörighet, ideologi, allergi och smak
• att stiga upp och gå och lägga sig när man själv vill
• att själv välja vilka aktiviteter man vill delta i
• att få möjlighet att komma ut i friska luften när man önskar
• att alltid bli bemött med respekt när man uttrycker sin vilja

Omvårdnad

I våra särskilda boenden är vi noga med att se till att upplevelsen av den nya miljön blir allt igenom positiv. Därför är det naturligt att börja med ett välkomstsamtal. Den information som välkomstsamtalen ger är också oerhört viktig för den dagliga verksamheten och för möjligheten att uppmärksamma individens behov och förutsättningar. Det är angeläget att stärka den boendes självbestämmande och delaktighet.

Genomförandeplan

Cirka två veckor efter inflyttning upprättas en så kallad genomförandeplan tillsammans mellan den boende, anhöriga och kontaktpersonen. En genomförandeplan är ett dokument som beskriver hur den personliga servicen och omvårdnaden ska utformas utifrån den boendes fysiska, psykiska, andliga, sociala samt kulturella behov. Genomförandeplanen utvärderas och revideras kontinuerligt beroende på hur behoven för den boende förändras.

 

Alla våra enheter är bemannade dygnet runt för att kunna tillgodose alla de omvårdnadsbehov som finns. På enheterna finns det tillgång till omvårdnadspersonal upp till sjuksköterskenivå.