e-Vårdcentralen

Hela Sveriges vårdcentral på nätet

e-Vårdcentralen EVC låter patienten träffa läkaren direkt i mobil, surfplatta eller dator. Genom säkra videosamtal kan man få hjälp med rådgivning, bedömning och recept på akuta läkemedel. Tjänsten fungerar i hela Sverige och har samma villkor som ett besök vid en vanlig vårdcentral.

EVC är ett komplement till A&O:s verksamhet vid vårdcentralen och utnyttjar den nya tekniken med säkra videosamtal för att öka tillgängligheten för vård och avlasta en tungt belastad primärvård. Alla våra läkare har svensk legitimation och vår Medicinskt ansvariga läkare (MAL) kvalitetssäkrar verksamheten. Eftersom vi är en riktig vårdcentral dokumenterar vi i journal som patienten själv kan läsa via 1177.se

Klicka här för att läsa mer och komma till vår sida för e-Vårdcentralen och mer information.