Historia

A&O öppnade sitt första äldreboende 1993 men historien om A&O började tidigare än så.
Historien började samband med den så kallade Ädelreformen som innebar att kommunerna i Sverige tog över ansvaret för äldreomsorgen från lanstingen. Vid den tiden var Frank Mårdh ledamot i styrelsen för en stiftelse som drev äldreomsorg i Stockholm. Stiftelsen ville undersöka möjligheten att öppna fler äldreboenden utanför Stockholm i när Ädelreformen röstades igenom. Frank Mårdh gjorde en omfattande studie i Norrköping och presenterade denna för styrelsen som tackade för allt nedlagt arbete men valde att avstå att öppna fler äldreboenden. På väg tillbaka från styrelemötet tog Frank beslutet att göra det själv och den första steget mot A&O var taget.
En tidig skiss på hur A&O:s första äldreboende skulle se ut.

Arkitektens skiss på VrinneviHus, tidigt 90-tal.

Under ett extremt intensivt år, mitt under rådande byggkris i Sverige, byggdes VrinneviHus i Norrköping med 64 lägenheter. I september 1993 invigdes den nya verksamheten av tidigare Socialminister Getrud Sigurdsen.

Fram till början av 2000-talet drev och utvecklade A&O verksamheten före det var dags att ta nästa steg. A&O expanderade inom Norrköping med fler äldreboenden och 2008 tillträdde Sakarias Mårdh som VD. År 2009 expanderade A&O utanför Östergötland och har sedan dess fortsatt att växa organiskt. Idag har A&O äldreomsorg i sju kommuner och över 900 medarbetare.
2015 startade A&O primärvård som ett nytt affärsområde och komplement till äldreomsorgen. Detta skedde i samband med att A&O förvärvade en vårdcentral med cirka 7.500 listade patienter. Under 2016 dubblerades affärsområdet primärvård och hade därmed cirka 15.000 listade patienter.

Under historiens gång har A&O uppmärksammats och prisats på flera sätt. Bland dessa priser och nomineringar kan bland annat nämnas DI Gasell, EY Entrepreneur of the year, Guldtanden och Tillväxtpriset. Historien om A&O kommer att fortsätta och inställningen till verksamheten kommer alltid att vara densamma. Det viktigaste är att skapa värme, omtanke och trygghet till våra boende och våra medarbetare.