Lönnen

Lönnens äldreboende ligger i närheten av Jakobsbergs centrum med goda kommunikationer. Verksamheten består av två huskroppar, hus 97 och hus 99, med totalt 58 lägenheter på sex avdelningar. Tre avdelningar är avsedda för demensomsorg. Hus 97 och hus 99 sitter ihop med en inglasad gångbro på plan 2 och på varje våning finns det en stor inglasad balkong som är riktad mot den gröna innergården. Lönnen har dygnet runt omsorg med sjuksköterskor, undersköterskor samt egen sjukgymnast och arbetsterapeut. Läkarbesök sker varje vecka med läkare från Legevisitten. Lönnen är ett så kallat profilerat äldreboende för personer med finsk bakgrund. För att vara ett profilerat äldreboende arbetar vi med språk, mat och kultur med finsk anknytning. Detta betyder att det på Lönnen finns tillgång till personal som kan finska, vi lagar med regelbundenhet finska maträtter och uppmärksammar finsk kultur och traditioner.  Lönnen är dock inte ett finskt äldreboende där all personal kan finska och enbart personer med finsk bakgrund bor utan det är ett äldreboende med speciell kunskap och kompetens för målgruppen. Personer från alla bakgrunder och kulturer är välkomna till Lönnen och får biståndsbeslut och plats enligt behov.
Inriktning
  • Äldreboende
  • Demensboende
  • Finsk profil

Kontaktuppgifter

Adress
A&O Lönnen
Vibblabyvägen 97-99
177 64 Järfälla
Telefon Hus 97
08 – 580 295 20 (Verksamhetschef)
08 – 580 295 23 (Sjuksköterska)
08-–58029522 (Samordnare)
08 – 580 295 25 (Lövholmen)
08 – 580 295 26 (Sandvik)
08 – 580 295 28 (Molnsätra)
Telefon Hus 99
08 – 580 295 20 (Verksamhetschef)
08-–58029522 (Samordnare)
08 – 580 295 24 (Sjuksköterska)
08 – 580 295 30 (Granskog)
08 – 580 295 31 (Ekeliden)
08 – 580 295 33 (Bonäs)
Verksamhetschef
Olga Trupina
08 – 580 295 20
olga.trupina@ansvarochomsorg.se
 

Kontaktformulär för Lönnen, skickas till verksamhetschefen.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer

Namn på person du vill kontakta

Ämne

Ditt meddelande

Fyll i nedanstående kod i rutan
captcha