A&O fyller 25 år

Den 6 september 1993 invigde A&O sitt första äldreboende, VrinneviHus, i Norrköping. Detta skedde efter ett intensivt år av byggande och planerande av huset med 64 lägenheter.

I lokaltidningarna dagen efter kunde man läsa om det nya äldreboendet och invigningen. Stämningen beskrevs som hög och många uppskattande citat från både personal, boende och politiker fanns med i artiklarna. Huset beskrevs som innovativt där möbler, utformning och färgsättning skapade hemlika miljöer. Nedan kommer ett utdrag ur en av artiklarna.

Citat från NT, Norrköpings Tidningar (7 september 1993):

…Så igår höll Frank Mårdh sitt invigningstal, och före detta socialminister Getrud Sigurdsen klippte av det gul-blå bandet som spänts upp framför huvudentrén.

Jag är här i egenskap av anhörig, förklarade Sigurdsen som har sin anhörig  på det nya vårdhemmet. Hon fortsatte:

I det här landet har vi länge varit duktiga på tekniska arrangemang inom äldreomsorgen, men vi har kanske försummat de mänskliga relationerna. Här har man tänkt också på det, det är en fin, varm institution.

Getrud Sigurdsen tyckte inte att det konstigt att hon som Socialdemokrat invigde ett privat alternativ inom sjukvården.

Nej, det behövs olika vårdformer och det här är ett bra komplement till sjukvården.

Idag, den 6 september 2018, är det 25 år sedan invigningen och A&O driver fortfarande verksamheten även om vi flyttat verksamheten till nya lokaler 2016. A&O har sedan 1993 vuxit och har nu ca 750 vårdplatser inom äldreomsorg, 15000 listade patienter inom primärvård och 1100 medarbetare men kärnan i vår verksamhet är densamma. Vi ska erbjuda värme, omtanke och trygghet till alla som är i behov av vård och omsorg.

Vi är stolta, tacksamma och glada för de första 25 åren och ser fram emot ytterligare 25 år!

Läs gärna mer om vår historia här.