Arbetsmiljöverket avslår anmälan om arbetsmiljöbrister på Berga

Arbetsmiljöverket:

Skyddsåtgärderna tillräckliga vid Berga

Arbetsmiljöverket bedömer efter en inspektion att Berga vård- och omsorgsboende har vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder med anledning av Covid-19 utifrån det lokala skyddsombudets påpekanden. Åtgärderna innebär att

  • det finns tillgång till skyddsutrustning på varje arbetsplats till varje arbetstagare
  • arbetsgivaren har gjort en kartläggning över den skyddsutrustning som finns på arbetsstället
  • arbetsgivaren tillsammans med skyddsombudet gjort en dokumenterad riskbedömning och handlingsplan
  • handlingsplanen visar hur arbetsgivaren ska säkerställa att arbetstagarna får kunskaper i vilken skyddsutrustning de ska använda och när den ska användas
  • riskbedömningen innehåller information om hur arbetsgivaren ska säkerställa att alla arbetstagare ska veta hur arbetsuppgifterna ska prioriteras vid personalbrist

Arbetsmiljöverket avslår därmed en begäran om förbud eller föreläggande enligt arbetsmiljölagen, och konstaterar dessutom i sitt beslut att det lokala skyddsombudet förklarat sig nöjt med åtgärderna.

(Beslut från Arbetsmiljöverket 2020-06-16)