Besöksstopp Coronavirus

Besöksstopp med anledning av Coronaviruset (Covid-19)

Med anledning av Coronaviruset (Covid-19) inför A&O besöksstopp på alla våra äldreboenden. Besöksstoppet gäller tills vidare och omfattar alla besök oavsett anledning.*

Besöksstoppet är en försiktighetsåtgärd för att skydda och värna våra boende. En smittspridning på äldreboenden skulle kunna få stora konsekvenser för våra boende som tillhör en känslig riskgrupp.

Vi ber om er förståelse för det införda besöksstoppet och att vi hjälps åt att inte bidra till smittspridning på våra äldreboenden.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta verksamhetschefen så kan vi ge mer information.

*) Undantag tillåts vid vård i livets slutskede, kontakta verksamhetschefen för att få ytterligare information.