Hjälp oss att bli bättre

PÅ A&O STRÄVAR VI ALLTID EFTER ATT GE DEN BÄSTA MÖJLIGA OMVÅRDNAD. Vi är därför angelägna om att få kännedom om brister, eller om du upplever att något inte fungerat bra, så fort som möjligt.

Din första och naturliga åtgärd är att samtala med din kontaktperson, ansvarig sjuksköterska eller verksamhetschefen. Du kan även använda de blanketter som finns i verksamheten eller fylla i nedanstående formulär på denna sida.

Vill du vara anonym går det bra även om det är bättre om du lämnar ditt namn och kontaktuppgifter för eventuella kompletterande upplysningar och återkoppling.

Verksamhetschefen på respektive enhet är ansvarig för att en utredning görs med anledning av inkomna synpunkter och att återkoppling sker.

Synpunktsformulär

Du kan använda nedanstående formulär för att lämna synpunkter. All information du lämnar omfattas av sekretess och kommer endast att bli behandlad av behörig personal.