Information kring Coronavirus (Covid-19)

Vaccin-status boende

De boende på samtliga verksamheter har erbjudits tre doser av vaccin mot Covid-19.  Vaccinationen har planerats tillsammans med respektive kommun och region varför tidsplanen har skiljt sig åt mellan olika verksamheter.

Vi erbjuder löpande nya vaccinationstider för de boende som av olika anledningar inte ännu vaccinerats, exempelvis nyinflyttade. För mer information kring hur det ser ut på respektive verksamhet, kontakta verksamhetschefen på plats.

(2021-12-08)

A&O arbetar aktivt och systematiskt för att förebygga smitta och smittspridning av Covid-19 i våra verksamheter

Anhöriga och besök

Vi följer de nationella riktlinjerna för besök. Vi följer utvecklingen i samhället och vid ökad risk för smittspridning kan restriktioner komma att införas lokalt. Vid lokala restriktioner meddelar vi berörda närstående. På boende där man får komma på besök gäller detta:

 • Är du sjuk, avstå från besök
 • Håll avstånd till både medarbetare och andra personer som vistas i verksamheten
 • Vi önskar att du vistas i de gemensamma lokalerna så lite som möjligt. Detta för att andra som bor i verksamheten behöver kunna röra sig fritt där.
 • Tänk också på att hålla avstånd till din närstående under besöket. För att det ska vara möjligt, se gärna till att ni inte kommer så många i sällskap samtidigt.
 • Håll god handhygien. Vid entrén till verksamheten finns information om handhygien och tillgång till handdesinfektion.
 • Använd munskydd under besöket. Liksom våra medarbetare ser vi gärna att du som besöker oss bär munskydd och/eller visir när du vistas på boendet. Har du inget eget munskydd, finns det att tillgå vid entrén.
 • Vi ser gärna nu när det blir lite varmare väder att man besöker sin närstående utomhus.
 • Vi ser fram emot ett gott samarbete. Varmt välkommen!
 • Vid frågor – tveka inte att höra av dig till den verksamhet där din äldre bor om du har funderingar.

Förebyggande åtgärder

 • Vi har tydliga rutiner och riktlinjer för hur vi hanterar olika situationer relaterade till coronaviruset/covid-19.
 • Vi har förstärkt fokus på hygienrutiner och städning. Exempelvis desinficeras regelbundet ytor som många använder, såsom dörrhandtag och strömbrytare.
 • Vi undviker att samlas i större grupper, varför aktiviteter och social samvaro främst sker på samma avdelning/våningsplan.

När vi misstänker smitta

För att snabbt upptäcka smitta är våra medarbetare extra uppmärksamma på tecken hos våra boende som kan tyda på covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens beskrivning (såsom hosta, feber, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk och illamående).

Vid misstanke om smitta tar vi omedelbart kontakt med boendets läkarorganisation som gör en individuell bedömning. Ansvarig läkare avgör om provtagning ska ske.

När smitta bekräftats

Konstateras smitta, avgör läkare om den äldre som har drabbats ska vårdas på boendet eller på sjukhus. I båda fallen informerar vi omgående samtliga medarbetare, boende och närstående om att konstaterad smitta finns på boendet.

Om den drabbade äldre ska vårdas hos oss, tar vi hand om honom eller henne i den egna lägenheten där han/hon uteslutande ska vistas. Vi använder skyddsutrustning (se rubriken nedan ”Skyddsutrustning”) och har kontinuerlig kontakt med sjukvården. Vi uppdaterar fortlöpande närstående om utvecklingen. Medicinsk behandling ordineras av läkare.

Skyddsutrustning

Vi har god tillgång till skyddsutrustning och använder alltid visir och munskydd vid omvårdnadsnära arbete av boende med bekräftad eller misstänkt smitta. På samtliga boenden gäller att våra medarbetare, under hela arbetspasset, ska använda visir och/eller munskydd som en extra skyddsåtgärd.

Medarbetare

Vi månar om våra medarbetares hälsa och använder oss av de tester för covid-19 som vissa regioner tillhandahåller. Medarbetare som har sjukdomssymtom ska stanna hemma och medarbetare som varit utomlands behöver stanna hemma en period innan man återgår till arbete.

(2021-12-08)