Information kring Coronavirus (Covid-19)

A&O arbetar fortsatt aktivt och systematiskt för att förebygga smitta och smittspridning av Covid-19 i våra verksamheter

Våra erfarenheter

  • Erfarenheterna från pandemin medför att det idag finns tydliga rutiner och riktlinjer för hur vi hanterar olika situationer relaterade till coronaviruset/covid-19.
  • Vi har fortsatt förstärkt fokus på hygienrutiner och städning. Exempelvis desinficeras regelbundet ytor som många använder, såsom dörrhandtag och strömbrytare.
  • Vi undviker att samlas i större grupper, varför aktiviteter och social samvaro främst sker på samma avdelning/våningsplan.

Vaccination

Det är det bästa sättet för att minska smittspridningen och värna om våra omsorgstagare och medarbetare är vaccin. Vi vill att alla medarbetare som kan vaccinerar sig. Vi har därför sedan vaccineringen inleddes arbetat med information och att underlätta för våra anställda att vaccinera sig under arbetstid.

I alla våra verksamheter ges vaccination och påfyllnings doser på plats för våra omsorgstagare.

Anhöriga och besök

Du är välkommen att besöka våra boenden.

Vi har alla ett fortsatt ansvar att besök sker på ett smittsäkert sätt samt att minska risken för att smitta förs in på boendet. Är du sjuk eller har symtom, ber vi dig därför att avstå från besök.

Vid frågor – tveka inte att höra av dig till den verksamhet där din äldre bor om du har funderingar.

När vi misstänker smitta

För att snabbt upptäcka smitta är våra medarbetare extra uppmärksamma på tecken hos våra boende som kan tyda på covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens beskrivning (såsom hosta, feber, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk och illamående). Vid misstanke om smitta tar vi omedelbart kontakt med boendets läkarorganisation som gör en individuell bedömning. Ansvarig läkare avgör om provtagning ska ske.

När smitta bekräftats

Den drabbade äldre behöver fortsatt begränsa sitt umgänge med andra under pågående infektion.  Vi använder skyddsutrustning (se rubriken nedan ”Skyddsutrustning”) och har kontinuerlig kontakt med sjukvården. Vi uppdaterar fortlöpande närstående om utvecklingen. Medicinsk behandling ordineras av läkare.

Skyddsutrustning

Inom äldreomsorgen finns fortsatt restriktioner och rutiner kring användande av skyddsutrustning, vi följer de rutiner som folkhälsomyndigheten och lokalt smittskydd rekommenderar. Vi har god tillgång till skyddsutrustning och använder alltid visir och munskydd vid omvårdnadsnära arbete av boende med bekräftad eller misstänkt smitta.

Medarbetare

Vi månar om våra medarbetares hälsa och utgår fortsatt ifrån rekommendationer om att medarbetare inom vård och omsorg ska testa sig vid symtom. Medarbetare som har sjukdomssymtom ska stanna hemma.

(2022-03-02)