Information kring Coronavirus (Covid-19)

Vaccin-status boende

Från och med vecka 9 har de boende på samtliga verksamheter erbjudits två doser av vaccin mot Covid-19. Vaccinet tas vid två tillfällen (dos 1 och 2) vilket innebär att de boende vid våra verksamheter efter denna vecka är färdigvaccinerade.  Vaccinationen har planerats tillsammans med respektive kommun och region varför tidsplanen har skiljt sig åt mellan olika verksamheter.

För de fåtal boende som av olika anledningar inte kunnat vaccinera sig ännu, på grund av att de exempelvis flyttat in senare, kommer vaccinationstider att erbjudas inom kort. För mer information kring hur det ser ut på respektive verksamhet, kontakta verksamhetschefen på plats.

(2021-03-30)

Nationella besöksstoppet upphörde 1 oktober, lokala restriktioner kan förekomma

Från och med den 1 oktober kan du boka besök för att träffa din närstående. För att minska risk för smittspridning gäller följande riktlinjer som bygger på Socialstyrelsens,  Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkares rekommendationer.

Boka besök i förväg

Besöket är under en övergångsperiod tidsbegränsat till så att flera har möjlighet att besöka sina närstående. Max två (2) personer per bokat besök. Kontakta respektive verksamhet för att boka besök.

Besök sker i din närståendes lägenhet

För att minska risk för smittspridning i verksamheten kan du inte röra dig i övriga lokaler. Vi kan tyvärr inte hjälpa till med kaffe eller förtäring.

Behöver du hjälp eller ska avsluta besöket påkallar du personal genom trygghetslarmet. Vi önskar att du inte lämnar lägenheten under besöket.

Utomhusbesök och promenader

För utomhusbesök och promenader finns inte tidsbegränsning, hör av dig till oss så hjälper vi till.

Som vanligt gäller rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten:

  • Minska sociala kontakter för personer i riskgrupper (över 70 år)
  • Håll avstånd (minst 1,5 m)
  • Tvätta händerna
  • Stanna hemma om du har det minsta symptom på sjukdom eller träffat någon med symptom inom 7 dagar

Desinficera händerna och använd munskydd

Möjlighet att desinficera dina händer och få munskydd finns i entrén, vi önskar att detta bärs under besöket för att minska risk för smittspridning. Du kommer även att få kompletterande information inför ditt besök.

Lokala restriktioner

Vi följer utvecklingen i samhället och vid ökad risk för smittspridning kan restriktioner komma att införas lokalt. Vid lokala restriktioner meddelar vi berörda närstående.

Tack för er förståelse och för att vi hjälps åt att värna om våra äldre och varandra!

(2020-11-12)

Det här gör vi i samband med Corona (Covid-19)

Med anledning av Coronavirusets spridning vidtar vi flera åtgärder för att skydda och värna om alla som bor i våra äldreboenden. Vi följer Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters råd och rekommendationer. Nedan beskriver vi hur vi arbetar och några av de åtgärder som vi har infört.

Besök under pandemin

Under perioden 11 mars till och med 1 oktober hade vi besöksstopp i verksamheten. Detta byggde på ett regeringsbeslut och syftade till att minska risken för smittspridning. Från och med den 1 oktober är besöksstoppet hävt och visar infört riktlinjer för hur besök ska kunna ske på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt.

Skyddsutrustning

Våra medarbetare har tillgång till skyddsmaterial enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kontrollerar lagerstatus på våra verksamheter dagligen och köper in stora volymer av bland annat munskydd, handskar och handsprit så att det inte ska saknas. Genom inköp av stora volymer har vi säkerställt tillgången av skyddsmaterial under hela tiden som pandemin pågått.

Begränsa smittspridning

Vi har har strikta hygienrutiner som ska förhindra att man sprider smitta i verksamheten. Vi minimerar även samlingar av boende varför aktiviteter och social samvaro främst sker på samma avdelning/våning.

Medarbetare som har sjukdomssymptom ska vara hemma och medarbetare som varit utomlands behöver stanna hemma en period före man kan återgå till arbetet.

Kommunikation

Vi försöker hitta alternativa sätt för de boende att kommunicera med närstående såsom digitala videomöten. Kontakta verksamheten så kan vi hjälpa till med tekniken.

Skulle det finnas konstaterade fall av Covid-19 på en avdelning/våning kontaktas berörda närstående. Vi kan tyvärr inte ge ut information om hälsotillstånd till andra än de berörda.

Vi skickar ut informationsbrev till närstående varje vecka via mail eller pappersbrev för de som inte uppgivit mailadress. Saknar du brevet så får du gärna kontakta verksamhetschefen så ser vi till att även du får informationsbrevet.

Vi ber om er förståelse

Vi inser att denna situation kan upplevas svår, vi ber dock om er förståelse för att vi måste vidta åtgärder. Åtgärderna är inte permanenta men de är nödvändiga under en period framåt så att vi kan skydda våra äldre. Vi och våra medarbetare gör allt vi kan i en svår situation och vi är glada för att många hör av sig med uppskattande ord.

(2020-09-30)