Information kring Coronavirus (Covid-19)

Besöksstopp med anledning av Coronaviruset (Covid-19)

Med anledning av Coronaviruset (Covid-19) inför A&O besöksstopp på alla våra äldreboenden. Besöksstoppet gäller tills vidare och omfattar alla besök oavsett anledning.*

Besöksstoppet är en försiktighetsåtgärd för att skydda och värna våra boende. En smittspridning på äldreboenden skulle kunna få stora konsekvenser för våra boende som tillhör en känslig riskgrupp.

Vi ber om er förståelse för det införda besöksstoppet och att vi hjälps åt att inte bidra till smittspridning på våra äldreboenden.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta verksamhetschefen så kan vi ge mer information.

*) Undantag tillåts vid vård i livets slutskede, kontakta verksamhetschefen för att få ytterligare information.

Det här gör vi i samband med Corona (Covid-19)

Med anledning av Coronavirusets spridning vidtar vi flera åtgärder för att skydda och värna om alla som bor i våra äldreboenden. Vi följer Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters råd och rekommendationer. Nedan beskriver vi hur vi arbetar och några av de åtgärder som vi har infört.

Besöksstopp som försiktighetsåtgärd

För att begränsa smittspridning till, och inom, våra äldreboenden har vi infört besöksstopp. Detta är en försiktighetsåtgärd vilken syftar till att begränsa antalet personer som vistas i lokalerna och potentiellt kan föra med sig smitta in till huset. Vi inser att detta kan upplevas svårt för närstående som gärna vill hälsa på men vi ber om förståelse så att vi kan hjälpas åt att minska risken för de boende. Undantag från besöksstoppet ges vid palliativ vård.

Begränsa smittspridning

Våra medarbetare har strikta hygienrutiner som ska förhindra att man sprider smitta. Vi minimerar även samlingar av boende varför aktiviteter och social samvaro främst sker på samma avdelning/våning.

Medarbetare som är sjuka uppmanas att vara hemma och medarbetare som varit utomlands behöver stanna hemma en period före man kan återgå till arbetet.

Kommunikation

Vi försöker hitta alternativa sätt för de boende att kommunicera med närstående såsom digitala videomöten. Kontakta verksamheten så kan vi hjälpa till med tekniken.

Skulle det finnas konstaterade fall av Covid-19 på en avdelning/våning kontaktas berörda närstående. Vi kan tyvärr inte ge ut information om hälsotillstånd till andra än de berörda.

Vi ber om er förståelse

Vi inser att denna situation kan upplevas svår, vi ber dock om er förståelse för att vi måste vidta åtgärder. Åtgärderna är inte permanenta men de är nödvändiga under en period framåt så att vi kan skydda våra äldre. Vi och våra medarbetare gör allt vi kan i en svår situation och vi är glada för att många hör av sig med uppskattande ord.

(Uppdaterad 2020-03-26)