Falun väljer A&O

Falu kommun väljer A&O för att driva verksamheterna Daljunkaregården och Norshöjden i Falun. A&O driver verksamheterna idag och får efter upphandling förnyat förtroende med avtalsstart i maj 2020. Upphandlingen var en så kallad kvalitetsupphandling där ersättning var fast och bedömning av anbud enbart gjordes på bedömd kvalitet.

Dajunkaregården är ett vård- och omsorgsboende med 40 lägenheter i centrala Falun för personer med stort omvårdnadsbehov. Norshöjden ligger cirka en kilometer utanför centrum och är ett demensboende med 62 lägenheter.

A&O är tacksamma för det förtroende som Falu kommun givit oss och vi kommer att förvalta det på bästa sätt.