A&O Ansvar och Omsorg AB haluaa luoda myönteisen ympäristön ja huolenpidon erityistä asumismuotoa tarvitseville ihmisille. Päämäärämme on, että asukkaat tuntisivat lämpöä, hyvää huolenpitoa ja turvallisuutta ja että heillä olisi tallella henkilökohtainen loukkaamattomuutensa koko elämänsä ajan. Haluamme meillä asuvien tuntevan uuden asuntonsa kodikseen. Kodiksi, jossa tuntee olonsa turvalliseksi tietoisena siitä, että aina on joku tavoitettavissa asukkaan tarvitessa apua tai seuraa.

Haluamme hoitaa asukkaitamme visiomme mukaisesti. Kutsumme näkemystämme nimellä Kokonainen ihminen – koko elämän. Se tarkoittaa sitä, että haluamme aina pitää ja kunnioittaa jokaista asukastamme kokonaisena ihmisenä, senkin jälkeen kun aistit ja ruumiilliset toiminnot ovat heikentyneet. Haluamme ottaa haasteellisesti vastaan kaikki ne tarpeet, joita kullakin elämänsä aikana on ja haluamme varjella asukkaan loukkaamattomuutta ja itsemääräämisoikeutta.

Tänne muuton yhteydessä pidetään tervetuliaiskeskustelu (välkomstsamtal). Sen tarkoitus on toisaalta antaa asuntolaan muuttaneelle mahdollisimman suuret vaikutusmahdollisuudet omaan olemiseensa, toisaalta asukkaan odotuksien kartoittaminen: Keskustelussa vastataan myös kysymyksiin, saa informaatiota asumisesta, yhteyshenkilöstä (kontaktperson) jne.

Kaikilla erityisasunnoissamme asuvilla on yhteyshenkilö. Tämän tehtävänä on luoda turvallisuutta sekä asukkaalle että hänen omaisilleen. Mikäli asukas haluaa esittää kysymyksiä tai saada lisätietoja, hän kääntyy ensi sijassa yhteyshenkilönsä puoleen.

Noin kaksi viikkoa asuntolaan muuton jälkeen tehdään omakohtainen hoitosuunnitelma. Suunnitteluvaiheessa asukas ja omaiset yhdessä yhteyshenkilön kanssa vahvistavat suunnitelman sisällön. Sovitaan muun muassa siitä, miten henkilökohtainen palvelu ja huolenpito muotoillaan kun otetaan huomioon asukkaan fyysiset, psyykkiset, hengelliset, sosiaaliset ja kulttuuriin pohjautuvat tarpeet.

Erityisasunnoissamme on henkilökuntaa koko vuorokauden, jotta kaikki erilaiset hoitotarpeet voitaisiin tyydyttää.