Information med anledning av medierapportering i SVT

Onsdagen den 28 november sände SVT:s Uppdrag granskning ett program med fokus på äldreomsorgen under covid-19. Det är bra att äldreomsorgen belyses då våren visat vilken oerhörd betydelse den har i vårt samhälle. I slutet av november kommer också regeringens Corona-kommission med sin första delrapport, med fokus just på äldreomsorgen och de påfrestningar den ställdes inför när viruset slog till. I Uppdrag granskning är vi med och då vi enbart ges möjlighet till ett kortare uttalande vill vi ge lite bakgrund i frågan.

Pandemin ställde alla Sveriges äldreboenden inför helt nya situationer. Vi som arbetsgivare, men också myndigheter och skyddsombud, har ett ansvar att säkerställa att medarbetarna har den information och den utrustning som krävs för att kunna leverera vård och omsorg av hög kvalitet.

För oss har utgångspunkten hela tiden varit att noggrant följa myndigheternas rekommendationer. Vi har också, till skillnad från många andra, haft god tillgång till skyddsmaterial inklusive munskydd. I reportaget framkommer det dock att det finns medarbetare som har en annan upplevelse, vilket vi beklagar och kommer att utreda. Det är vårt ansvar som arbetsgivare att se till att vår personal är trygg och att man känner sig trygg på jobbet.

Det boende som främst berörs i reportaget i SVT är Berga i Solna. Där drabbades man inledningsvis hårt av pandemin, vilket är mycket tragiskt. Vi välkomnar granskningar av den vård och omsorg vi bedriver och har själva noggrant analyserat situationen där för att se om det finns saker vi kan göra annorlunda. Under våren har också Arbetsmiljöverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och huvudmannen Solna stad granskat Berga och hanteringen under pandemin. Samtliga har kunnat konstatera att varken våra rutiner eller tillgången på skyddsmaterial brustit.

Pandemin har slagit mot hela samhället. Den är långt ifrån över, så vi fortsätter att jobba strukturerat och engagerat varje dag. Det gör vi tillsammans med våra medarbetare och i samarbete med Kommunal för att säkerställa att vi tillsammans skapar bra förutsättningar att göra ett av Sveriges viktigaste jobb.