Invigning av Albrektsvägen

Den 30 maj 2018 var det invigning av Albrektsvägen i Norrköping under festliga former med bubbel, mingel och bandklippning. Invigningen var välbesökt där en av de boende klippte bandet tillsammans med vård- och omsorgsnämndens ordförande Eva-Britt Sjöberg från Norrköpings kommun.

Under invigningen hölls även tal av bland andra A&O:s VD Sakarias Mårdh samt Vård- och Omsorgnämndens ordförande, Eva-Britt Sjöberg.

Albrektsvägen har 80 lägenheter varav 40 är avsedda för demensomsorg. Fastigheten färdigställdes i början av april och de första boende flyttade in den 16 april.