Invigning av finsk profil på Lönnen

Den 5 april var det invigning för den finska profilen av Lönnens äldreboende i Järfälla. Invigningen var välbesökt och det bjöds på bubbel och finskt fikabröd, piroger och andra finska specialiteter.

Efter tal av socialnämndens ordförande, Bengt Harju, klippte verksamhetschefen Olga Trupina bandet tillsammans med Leila Nygård, en av de finskspråkiga boende på Lönnen.

Då bandet var klippt bjöds det på finskt fika och tal från bland annat finska föreningen, Olga Trupina (verksamhetschef) och Sakarias Mårdh (VD på A&O).

Det här innebär finsk profil

Lönnen är ett så kallat profilerat äldreboende för personer med finsk bakgrund. För att vara ett profilerat äldreboende arbetar vi med språk, mat och kultur med finsk anknytning. Detta betyder att det på Lönnen finns tillgång till personal som kan finska, vi lagar med regelbundenhet finska maträtter och uppmärksammar finsk kultur och traditioner. Lönnen är dock inte ett finskt äldreboende där all personal kan finska och enbart personer med finsk bakgrund bor utan det är ett äldreboende med speciell kunskap och kompetens för målgruppen. Personer från alla bakgrunder och kulturer är välkomna till Lönnen och får biståndsbeslut och plats enligt behov.