Några av de anställda sitter och pratar i en soffa