Vår historia

A&O ÖPPNADE SITT FÖRSTA ÄLDREBOENDE 1993 men historien om A&O började egentligen 1992.

Den 1 januari 1992 genomfördes Ädelreformen i Sverige vilket innebar att kommunerna övertog ansvaret för äldreomsorgen från landstingen.

Grundaren till A&O, Frank Mårdh, var vid tiden för Ädelreformens genomförande styrelseledamot i en stiftelse som drev äldreboende i Stockholm. I samband med de nya förutsättningarna för äldreomsorg som Ädelreformen innebar avsåg stiftelsen att utöka sin verksamhet. Frank Mårdh fick styrelsens uppdrag att utreda och sammanställa en studie för ett nytt äldreboende. Ort för studien och planerna för etablering föll på Norrköping.

Trots ett varmt mottagande av studien valde styrelsen att avböja ytterligare etablering av äldreboenden och ansåg att det räckte med den verksamhet man redan drev. Frank – som genomfört studien, tagit fram skisser och sålt in det nya äldreboendet till Norrköpings politiker och tjänstemän – var besviken. På väg hem beslutade han därför att göra det själv och det första steget för A&O var taget.

Under ett intensivt år, mitt under den djupaste byggkrisen på 90-talet, byggde A&O sitt första äldreboende med 64 platser. Hösten 1993 stod VrinneviHus klart och verksamheten invigdes den 6 september av den tidigare Socialministern, Gertrud Sigurdsen.

Tidig skiss av VrinneviHus

En tidig skiss på hur A&O:s första äldreboende skulle se ut.

Fram till början av 2000-talet drev och utvecklade A&O verksamheten före det var dags att ta nästa steg. A&O expanderade inom Norrköping med fler äldreboenden och 2008 tillträdde Sakarias Mårdh som VD. År 2009 expanderade A&O utanför Östergötland och har sedan dess fortsatt att växa. Idag driver A&O äldreomsorg i flera kommuner och har över 2500 medarbetare.


År 2018 fyller A&O 25 år. Under företagets första 25 år har det flera gånger uppmärksammats och prisats på flera sätt. Bland dessa priser och nomineringar kan bland annat nämnas DI Gasell, EY Entrepreneur of the year, Guldtanden och Tillväxtpriset.

Historien om A&O kommer att fortsätta och inställningen till verksamheten kommer alltid att vara densamma. Det viktigaste är att skapa värme, omtanke och trygghet till våra boende och våra medarbetare.
Skiss av Vrinnevihus

Arkitektens skiss på VrinneviHus, tidigt 90-tal.