Silviacertifiering av Smeden

Fredagen den 3 juni mottog Smeden sitt certifikat som Silviacertifierad verksamhet. Detta firades med diplomering av alla medarbetare samt festligheter med tårta och tal från både A&O och Järfälla kommun.

Silviacertifieringen innebär att alla medarbetare  har fått en grundutbildning i demenskunskap via Silviahemmet. Arbetsledare har utbildats i teamarbete och minst två undersköterskor per avdelning har fått reflektionsledarutbildning. Målet är att kunna ge bästa möjligalivskvalitet för de demenssjuka och deras anhöriga samt att fortsatt kunna bygga kompetensen inom arbetsgruppen.

Smeden är det första äldreboendet i Järfälla som Silviacertifierats.

Tårta vid Silviacertifieringen av Smeden i Järfälla.