Söderköping väljer A&O

A&O har, efter upphandling, fått fortsatt förtroende att driva Storängsenheterna i Söderköping ytterligare fem år. Upphandlingen var en så kallad kvalitetsupphandling där kommunen satte ramarna för hur verksamheten ska se ut till ett fast pris.

Vi tycker att det är roligt att fortsätta vårt samarbete med Storängen och vi är tacksamma för det förtroende som Söderköpings kommun givit oss!

Storängen omfattar husen Tallgården/Gläntan samt Dalgården och har totalt 68 boendeplatser och det nya avtalet påbörjas den 1 september 2019.