Vaccination mot Covid-19

Från och med denna vecka har alla boende på våra verksamheter haft möjlighet att ta den första av två vaccinationssprutor mot Covid-19. Vaccinet tas vid två tillfällen med 3-4 veckors mellanrum före man uppnår ett skydd mot Covid-19. Skyddet mot Covid-19 uppstår cirka 1-2 veckor efter den andra vaccinationssprutan.

Den första omgången av vaccinationen påbörjades den 29 december och har hållit på fram till och med denna vecka. Respektive Region ansvarar för planering och distribuering av vaccin via läkarorganisationer och vårdcentraler varför tidpunkt för vaccination har varierat mellan olika kommuner. Den andra omgången av vaccination kommer påbörjas i slutet av januari och pågå under cirka två veckor.

Våra medarbetare kommer inom kort erbjudas vaccin enligt den prioritering som Folkhälsomyndigheten och respektive Region anger. Vissa verksamheter har påbörjat vaccination av medarbetare medan andra påbörjar detta inom kort.