Välkommen till Annas Restaurang

Annas Restaurang ligger på samma grönområde i centrala Nyköping som enheterna S:t Anna Freja och S:t Anna Flora. Restaurangen är öppen för allmänheten på lunchtid sju dagar i veckan.

Annas Restaurang levererar samtliga måltider till enheterna Freja och Flora och lokalerna utnyttjas till flera gemensamma aktiviteter och festligheter för båda enheterna.