Välkommen till Hörnan dagverksamhet

Hörnan är en dagverksamhet som riktar sig till personer med demenssjukdom och fokuserar på att skapa stimulans, ge stöd och en innehållsrik vardag för våra gäster.

Målet med dagverksamheten är att erbjuda en trevlig social samvaro och ge stöd och stimulans för att man ska behålla viktiga funktioner så att man får lättare att klara av sin vardag hemma.

Verksamheten ligger i samma hus som vårdboendet Enebacken i utkanten av Åkersberga med trevliga omgivningar utanför knuten.

Hörnans dagverksamhet har totalt 16 platser och man ansöker om plats hos kommunens biståndshandläggare.

Verksamhetschef

  • Carina Garpenvall

    tf Verksamhetschef

    076-181 03 21

    carina.garpenvall@ansvarochomsorg.se

Karta

Solskiftesvägen 14, Åkersberga, Sverige