Frukostklubb på Råsvägen

Varje månad bjuder näringslivsorganisationen, Tranås United, in näringslivet i Tranås till frukostklubb. Detta är en samverkan och nätverksträff där man besöker olika företag och får information kring verksamheten. Den 24 maj besökte frukostklubben Råsvägen i Tranås då ca 90 personer fick information om byggnaden, byggprocessen och verksamheten från Tranås kommun och NCC.

Råsvägen i Tranås kommer att vara färdigställt under sommaren och tar emot de första boende den 3 september 2018.