Vår värdegrund


A&O vill skapa en positiv miljö för människor som är i behov av vård och omsorg. Vår verksamhet ska präglas av värme, omtanke och trygghet på alla plan och i alla kontakter.

Vi vill att de boende ska uppleva verksamheten som ett hem där man är trygg i vetskapen om att det finns någon till hands om man behöver hjälp eller vill ha sällskap.

Vi respekterar alla människors lika värde, rätt till personlig integritet och självbestämmande. Vi värnar om möjligheten till delaktighet och inflytande över den egna tillvaron.

Vi har ett rehabiliterande förhållningssätt där vi ser HELA MÄNNISKAN – HELA LIVET. Vi respekterar och möter alla människor i deras behov och stärker dem i sin situation. Genom att upprätthålla funktioner och sociala relationer hjälper vi människor att leva som hel människa – hela livet.

Våra medarbetare är värdefulla och avgörande för att förverkliga en god vård och omsorg. Vi tror att våra medarbetares motivation och engagemang ökar om man känner delaktighet och uppskattning. Genom att skapa en bra arbetsmiljö där alla strävar mot samma mål och tar ansvar för vår verksamhet kan vi åstadkomma ständiga förbättringar. Vi eftersträvar hög kompetens bland våra medarbetare och förståelse för de boendes situation och behov i livets alla skeden.