Vår värdegrund

A&O vill skapa en positiv miljö och omsorg för människor i behov av särskilt boende. Vårt mål är att de boende ska känna värme, omtanke och trygghet och ha kvar sin personliga integritet hela livet.

Vi vill att de som bor hos oss ska uppleva sitt nya boende som ett hem. Ett hem där man känner sig trygg i vetskapen om att det alltid finns någon till hands om jag skulle behöva hjälp eller sällskap.

Vi vill vårda efter vår vision som vi kallar Hela människan – hela livet. Detta betyder att vi alltid vill se och respektera varje boende som en hel människa även om sinnen eller kroppsliga funktioner är försvagade. Vi vill möta alla de behov som varje individ har hela livet och värna om den boendes integritet och självbestämmanderätt.