Värme, omtanke och trygghet – Det är A&O

A&O HAR DRIVIT ÄLDREOMSORG SEDAN 1993  vilket gör oss till en av de äldsta aktörerna inom vård och omsorg. Fokus har alltid varit att tillhandahålla den bästa möjliga omvårdnad där vi värnar om den enskilde individens självbestämmanderätt, vilja och integritet.

Målet är att förmedla värme, omtanke och trygghet till de som är i behov av vård och omsorg. Genom att ha välutbildade och engagerade medarbetare samt arbeta med värdegrund och bemötande kan vi nå våra mål. I våra verksamheter ska vi även skapa möjlighet till en meningsfull vardag där vi erbjuder ett utbud av såväl fysiska, sociala som kulturella aktiviteter.

Ägare

A&O har samma svenska ägare sedan 1993 och har inga externa ägare eller inblandning av riskkapital. Detta borgar för ett ansvarsfullt och långsiktigt perspektiv på verksamheten utan krav på vinster eller stora aktieutdelningar.

Tillståndspliktig verksamhet

Att driva äldreomsorg är tillståndspliktig verksamhet. Det betyder att A&O har tillstånd från myndigheter för att driva verksamheterna och företaget har blivit granskat av såväl myndigheten IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) och kommuner före tillstånd givits.

Kommuner gör även uppföljning av verksamheterna kontinuerligt för att säkerställa kvaliteten. Läs gärna mer om vårt eget kvalitetsarbete här.

2500

medarbetare

1600

vårdplatser

VD Sakarias Mårdh träffar boende i en av A&O:s verksamheter.

Företagsledning

A&o har en öppen och platt organisation där företagsledningen utgår från huvudkontoret i Norrköping. I företagsledningen ingår VD, regionchefer, CFO och kvalitetsansvarig.

Stödfunktioner till företagsledningen är kvalitetsutvecklare, kostansvarig och IT-avdelning. På huvudkontoret finns även ekonomi- och lönekontor. Alla våra verksamheter har en verksamhetschef på plats för ett nära och synligt ledarskap. Kontaktuppgifter och namn på våra verksamhetschefer finns på respektive verksamhets sida.

Företagsledning

 • Sakarias Mårdh

  VD / Koncernchef

  011 - 180 100

 • Alexandra Schmidt

  CFO/vice VD

  Ekonomi, Inköp, Lön

  011 - 180 605

 • Viktoria Winge

  Regionchef

  Äldreomsorg

  011-18 06 65

 • Anette Lundgren

  Regionchef

  Äldreomsorg

  011- 18 57 80

 • Marzenna Stenström

  Regionchef

  Äldreomsorg

  011-18 04 52

  marzenna.stenstrom@ansvarochomsorg.se

Kvalitetsarbete och uppföljning

 • Christoffer Norbeck

  Kvalitetsutvecklare/MAR

  christoffer.norbeck@ansvarochomsorg.se

 • Henrik Brolinson

  Kvalitetsutvecklare

  henrik.brolinson@ansvarochomsorg.se

 • Emelie Bäckmark

  Kvalitetsutvecklare/MAS

  emelie.backmark@ansvarochomsorg.se

Kost och måltider

 • Pär Bogren

  Kostansvarig

  par.bogren@ansvarochomsorg.se

IT och telefoni

 • Jörgen Engberg

  IT-ansvarig

  jorgen.engberg@ansvarochomsorg.se

Styrelse

Styrelseordförande för A&O är Frank Mårdh, tillika grundare av företaget.

I styrelsen ingår även VD Sakarias Mårdh. Könsfördelningen bland styrelsens ledamöter är 50 % kvinnor. Mer information om företaget finns att läsa här. Hållbarhetsredovisning för koncernen finns här.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy innehåller riktlinjer för behandling av personuppgifter som förs av A&O i egenskap av personuppgiftsansvarig och/eller personuppgiftsbiträde. Läs mer här.

Almega Vårdföretagarna

A&O är medlem i Almega Vårdföretagarna, en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

A&O har genom Vårdföretagarna tecknat kollektivavtal för alla våra medarbetare.