Värme, omtanke och trygghet – Det är A&O

A&O HAR DRIVIT ÄLDREOMSORG SEDAN 1993  vilket gör oss till en av de äldsta aktörerna inom vård och omsorg. Fokus har alltid varit att tillhandahålla den bästa möjliga omvårdnad där vi värnar om den enskilde individens självbestämmanderätt, vilja och integritet.

Målet är att förmedla värme, omtanke och trygghet till de som är i behov av vård och omsorg. Genom att ha välutbildade och engagerade medarbetare samt arbeta med värdegrund och bemötande kan vi nå våra mål. I våra verksamheter ska vi även skapa möjlighet till en meningsfull vardag där vi erbjuder ett utbud av såväl fysiska, sociala som kulturella aktiviteter.

A&O har två verksamhetsområden – äldreomsorg och primärvård. Inom äldreomsorg driver A&O särskilda boenden och inom primärvård driver A&O vårdcentral.

Ägare

A&O har samma svenska ägare sedan 1993 och har inga externa ägare eller inblandning av riskkapital. Detta borgar för ett ansvarsfullt och långsiktigt perspektiv på verksamheten utan krav på vinster eller stora aktieutdelningar.

Tillståndspliktig verksamhet

Att driva äldreomsorg och primärvård är tillståndspliktiga verksamheter. Det betyder att A&O har tillstånd från myndigheter för att driva verksamheterna och företaget har blivit granskat av såväl myndigheten IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg), kommuner och landsting före tillstånd givits.

Kommuner och landsting gör även uppföljning av verksamheterna kontinuerligt för att säkerställa kvaliteten. Läs gärna mer om vårt eget kvalitetsarbete här.

1100

medarbetare

750

vårdplatser

15000

listade patienter

VD Sakarias Mårdh träffar boende i en av A&O:s verksamheter.

Företagsledning

A&o har en öppen och platt organisation där företagsledningen utgår från huvudkontoret i Norrköping. I företagsledningen ingår VD, områdeschefer och administrativ chef.

Stödfunktioner till företagsledningen är kvalitetsutvecklare, kostansvarig och IT-ansvarig. På huvudkontoret finns även ekonomi- och lönekontor. Alla våra verksamheter har en verksamhetschef på plats för ett nära och synligt ledarskap. Kontaktuppgifter och namn på våra verksamhetschefer finns på respektive verksamhets sida.

Företagsledning

 • Sakarias Mårdh

  VD

  011 - 180 100

 • Liselott Löfgren

  Områdeschef / Kvalitetsansvarig

  Norrköping, Söderköping, Södertälje
  Primärvård

  011 - 180 665

 • Pernilla Johansson

  Områdeschef

  Nyköping, Järfälla, Uppsala, Tranås

  011 - 180 452

 • Alexandra Schmidt

  Administrativ chef

  Ekonomi, Inköp, Lön

  011 – 180 605

Kvalitetsarbete och uppföljning

 • Anette Lundgren

  Kvalitetsutvecklare

  anette.lundgren@ansvarochomsorg.se

 • Elin Blomdahl

  Kvalitetsutvecklare

  elin.blomdahl@ansvarochomsorg.se

Kost och måltider

 • Pär Bogren

  Kostansvarig

  par.bogren@ansvarochomsorg.se

IT och telefoni

 • Jörgen Engberg

  IT-ansvarig

  it@ansvarochomsorg.se

Styrelse

Styrelseordförande för A&O är Frank Mårdh, tillika grundare av företaget.

I styrelsen ingår även VD, Sakarias Mårdh, och könsfördelningen bland styrelsens ledamöter är 50 % kvinnor. Mer information om företaget finns att läsa här.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy innehåller riktlinjer för behandling av personuppgifter som förs av A&O i egenskap av personuppgiftsansvarig och/eller personuppgiftsbiträde. Läs mer här.

Almega Vårdföretagarna

A&O är medlem i Almega Vårdföretagarna, en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

A&O har genom Vårdföretagarna tecknat kollektivavtal för alla våra medarbetare.

”Vi gör skillnad” är vårdföretagarnas upprop för en modern välfärd som syftar till att sprida kunskap om vård och omsorg i Sverige.