Äldre kvinna fikar tillsammans med andra personer och anställda på A&O