Vaccination av boende, dos 2

Från och med vecka 9 har de boende på samtliga verksamheter erbjudits två doser av vaccin mot Covid-19. Vaccinet tas vid två tillfällen (dos 1 och 2) vilket innebär att de boende vid våra verksamheter efter denna vecka är färdigvaccinerade.  Vaccinationen har planerats tillsammans med respektive kommun och region varför tidsplanen har skiljt sig åt mellan olika verksamheter.

För de fåtal boende som av olika anledningar inte kunnat vaccinera sig ännu, på grund av att de exempelvis flyttat in senare, kommer vaccinationstider att erbjudas inom kort. För mer information kring hur det ser ut på respektive verksamhet, kontakta verksamhetschefen på plats.