Vaccination av boende, dos 3

Från och med oktober har de boende på samtliga verksamheter erbjudits en tredje dos av vaccin mot Covid-19. Vaccinationen har planerats tillsammans med respektive kommun och region varför tidsplanen har skiljt sig åt mellan olika verksamheter.

För mer information kring hur det ser ut på respektive verksamhet, kontakta verksamhetschefen på plats.