Höganäs i Uppsala

Välkommen till Höganäs

Höganäs vårdboende är ett äldre- och demensboende centralt beläget i Uppsala, cirka 15 minuter gångpromenad från centralstationen. Huset är byggt 2001 och har en trevlig, avskild utemiljö bakom huset.

Höganäs har tre avdelningar varav en avdelning är avsedd för demensomsorg och de andra två är omvårdnadsavdelningar. På en av omvårdnadsavdelningarna finns det även en lägenhet avsedd för växelvård och korttidsboende. Totalt finns det 50 lägenheter i huset och avdelningarna har mellan 16 och 17 lägenheter.

Bemanning

Verksamheten är bemannad med undersköterskor dygnet runt för att kunna tillgodose de omvårdnadsbehov som finns. Hälso- och sjukvårdsinsatser tillgodoses med sjuksköterskor som finns tillgängliga dygnet runt samt av arbetsterapeuter och fysioterapeuter efter behov. Läkarinsatser tillgodoses via vårdcentral i samarbete med landstinget.

Verksamhetschef

  • tf Elin Blomdahl

    Kvalitetsutvecklare

    elin.blomdahl@ansvarochomsorg.se

Karta

Torkelsgatan 42, Uppsala, Sverige